CPT SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in CPT Result-2019-20

raksha

Tushar Arora

F/Name

Mr. Bhushan kumar

(C.S)

raksha

Rohit Sharma

F/Name

Mr. Anil kr. Sharma

(C.S)

raksha

Sachin

F/Name

Mr. Bir Singh

(C.S)

raksha

Tarun Singh

F/Name

Mr. Tanwar lal Singh

(C.S)

raksha

Aman Jain

F/Name

Mr. Mukesh Jain

(C.A)

raksha

Yashika

F/Name

Yogender Singh

(C.A)

raksha

Shashank Jain

F/Name

Mr. Arun Jain

(C.A)