IIT ADVANCED SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT Advanced Result-2013-14

raksha

NITYA SINGH

Sh. Rajender Singh

Kosli

raksha

HARIT

Sh. Rakesh

Kanina

raksha

ABHIJEET

Sh. Ajeet Singh

Rewari

raksha

DEVASHISH

Sh. Anil Yadav

Rewari

raksha

ASHISH YADAV

Sh. Virender Singh

Sigra

raksha

ARPIT YADAV

Sh. Mahipal

Kanwali

raksha

ANIL Kumar

Ganiyar