IIT ADVANCED SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT Advanced Result-2020-21

raksha

Anshul

Ajay

raksha

VIPUL

Rakesh

raksha

Devinder Kumar

Hoshiar Singh

raksha

Shivalik

Ajaypal

raksha

Deepanshu

Deepanshu

raksha

Mudit Yadav

Vijay Yadav

raksha

Akash

Umed Singh

raksha

Subham Yadav

Jitender

raksha

Kuljeet Yadav

Pradeep

raksha

Kritarth

Pramod

raksha

Kamal

Yaswant Singh

raksha

Rohit

Sudhir Kumar

raksha

Mohit

Jainaryana Singh

raksha

Chetanya

Anand

raksha

Preeti

Preeti

raksha

Aakansha

Rakesh

raksha

Nitin

Mukesh

raksha

Dheeraj

Kuldeep Kumar

raksha

Mahir Yadav

Naresh

raksha

Divya

Dharmendar

raksha

nitish

suresh