IIT ADVANCED SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT Advanced Result-2022-23

raksha

naman

narender singh

raksha

vivek

shailender

raksha

gautam

braham dev

raksha

Priyanshu

Sanjeev

raksha

dhruv

harinder

raksha

katyayani

ramanand

raksha

harsh

anil gera

raksha

param

bikram jeet

raksha

priyanshu

satpal

raksha

kunal

subhram

raksha

harsh

sanjeev kumar

raksha

hitesh

sanjay kumar

raksha

deepesh

gajraj

raksha

divya

rajesh

raksha

anjali

satish

raksha

punit

paramjeet

raksha

ronit

dinesh kumar

raksha

dimpy

sumer singh

raksha

subhram

deshraj

raksha

mehak

charan singh

raksha

mohit

ashok kumar

raksha

jatin

rajesh

raksha

KSHITIJ

MOHAN LAL

raksha

SHUBHAM

BABULAL SINGH

raksha

PRANJAL

SUNIL KUMAR

raksha

ANANYA

ANIL KUMAR

raksha

SAHIL

SATBIR

raksha

BHAWESH

VINOD

raksha

RAHUL

SANJAY KUMAR

IIT MAIN SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in IIT MAIN Result-2022-23

raksha

naman

F/Name

narender

raksha

vivek

F/Name

shailender

raksha

priyanshu

F/Name

satpal

raksha

priyanshu

F/Name

sanjeev

raksha

katyayani

F/Name

ramanand

raksha

kunal

F/Name

subhram

raksha

hitesh

F/Name

sanjay

raksha

harsh

F/Name

anil

raksha

divya

F/Name

rajesh

raksha

shubham

F/Name

deshraj

raksha

himanshi

F/Name

ran singh

raksha

param

F/Name

bikram jeet

raksha

dhruv

F/Name

harinder

raksha

deepesh

F/Name

gajraj

raksha

pravesh

F/Name

naresh

raksha

dimpy

F/Name

sumer

raksha

milan

F/Name

rajbir

raksha

anjali

F/Name

satish

raksha

ketan

F/Name

harish

raksha

deepesh

F/Name

satpal singh

raksha

pranjal

F/Name

sunil kumar

raksha

kanchan

F/Name

kuldeep singh

raksha

harshvardhan

F/Name

raj kumar

raksha

ananya

F/Name

anil kumar

raksha

brijesh

F/Name

birender singh

raksha

ronit

F/Name

dinesh kumar

raksha

lalit

F/Name

jaswant singh

raksha

anjali

F/Name

man singh