KVPY SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in KVPY Result-2016-17

raksha

ANKIT YADAV

F/Name

Sh. Ramavtar Yadav

Maneser

raksha

APURVA YADAV

F/Name

Sh. Ashok Kumar

M/Garh

raksha

AYUSH

F/Name

Sh. Arun Kumar

M.Garh

raksha

HEMANT KUMAR

F/Name

Sh. Subhash Chand

M.Garh

raksha

HITESH YADAV

F/Name

Sh. Rampal

Salarpur

raksha

KULDEEP

F/Name

Sh. Rajpal

M/Garh

raksha

MUSKAN GUPTA

F/Name

Sh. Surender

M/Garh

raksha

NITISH KUMAR

F/Name

Sh. Rakesh Kumar

Rewari

raksha

PRATEEK YADAV

F/Name

Sh. Vijendra Singh

M/Garh

raksha

RAJAT RAO

F/Name

Sh. Devender Kumar

M/Garh

raksha

RITIK HOBRA

F/Name

Sh. Lakhmir Singh

Rewari

raksha

TARUN KUMAR

F/Name

Sh. Dharambir Singh

Gurawara

raksha

VIKASH

F/Name

Sh. Sudesh Pal

M/Garh

raksha

VIVEK YADAV

F/Name

Sh. Satenderpal

M.Garh

raksha

ANKITA

F/Name

Sh. Chander Parkash

Lad