KVPY SELECTIONS

CONGRATULATION - RPSians once again create history in KVPY Result-2016-17 (15 Students)

ANKIT YADAV

S/o

Sh. Ramavtar Yadav

Maneser

APURVA YADAV

S/o

Sh. Ashok Kumar

M/Garh

AYUSH

S/o

Sh. Arun Kumar

M.Garh

HEMANT KUMAR

S/o

Sh. Subhash Chand

M.Garh

HITESH YADAV

S/o

Sh. Rampal

Salarpur

KULDEEP

S/o

Sh. Rajpal

M/Garh

MUSKAN GUPTA

S/o

Sh. Surender

M/Garh

NITISH KUMAR

S/o

Sh. Rakesh Kumar

Rewari

PRATEEK YADAV

S/o

Sh. Vijendra Singh

M/Garh

RAJAT RAO

S/o

Sh. Devender Kumar

M/Garh

RITIK HOBRA

S/o

Sh. Lakhmir Singh

Rewari

TARUN KUMAR

S/o

Sh. Dharambir Singh

Gurawara

VIKASH

S/o

Sh. Sudesh Pal

M/Garh

VIVEK YADAV

S/o

Sh. Satenderpal

M.Garh

ANKITA

S/o

Sh. Chander Parkash

Lad