KVPY Stage-I SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in KVPY Stage-I Result-2018-19

raksha

Bhumika

F/Name

Suresh KUMAR

raksha

Koyna Jain

F/Name

Prakash Jain

raksha

Piyush Aggarwal

F/Name

Akshay Aggarwal

raksha

Koyna Jain

F/Name

Prakash Jain

raksha

Narottam

F/Name

Mahender

raksha

Nidhi

F/Name

Babulal

raksha

Youdish

F/Name

Mukesh Kumar

raksha

Akshika

F/Name

Dr. Bhushan Kumar

raksha

Lakshay Dhaiya

F/Name

Ashok Kumar

raksha

Vanshika

F/Name

Mukesh Kumar

raksha

Yogender

F/Name

Raj Kumar

raksha

Karuna

F/Name

Radhey Shyam

raksha

Nisha

F/Name

Sanjay Kumar

raksha

Aparna

F/Name

Birender Singh

raksha

Mansih

F/Name

Om Prakash

raksha

Rohit Yadav

F/Name

Rakesh Kumar

raksha

Devesh Yadav

F/Name

raksha

Abhishek

F/Name

Rohtash

raksha

Ankit

F/Name

Naresh Kumar

raksha

Nitin

F/Name

Nitya Anand

KVPY Stage-II SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in KVPY Stage-II Result-2018-19

raksha

KOYNA JAIN

F/Name

PRAKASH JAIN

raksha

NIDHI

F/Name

BABULAL

raksha

Aman Bansal

F/Name

Hari Bansal

raksha

VANSHIKA

F/Name

MUKESH KUMAR

raksha

NISHA KUMARI

F/Name

SANJAY

raksha

MANISH

F/Name

OM PRAKASH

raksha

KARUNA

F/Name

RADHE SHYAM

raksha

APARNA

F/Name

BIRENDER

raksha

ROHIT

F/Name

RAKESH KUMAR

raksha

Devesh Yadav

F/Name

Shiv Kumar Yadav

raksha

Ankit

F/Name

Naresh Kumar

raksha

Nitin

F/Name

Nityanand

raksha

Piyush Aggarwal

F/Name

Akshay Aggarwal