KVPY SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in KVPY Result-2022-23

raksha

AYUSH

F/Name

KANWAR SINGH

raksha

NAMAN

F/Name

NARENDER KUMAR

raksha

PRIYANSHU

F/Name

SANJEEV

raksha

SUNNY

F/Name

VIRENDER SINGH

raksha

SWAYAM

F/Name

RAJIV GUPTA

raksha

KUNAL

F/Name

HARIOM

raksha

VIVEK

F/Name

SHAILENDER