NDA SELECTIONS

CONGRATULATION - RPSians once again create history in NDA Result-2014-15 (21 Students)

AKASH YADAV

S/o

Sh. Umed Singh

Lisan

ABHIJEET

S/o

Sh. Birender

AMIT KUMAR

S/o

Sh. Parveen Kumar

Khatod

AMIT

S/o

Sh. Rajbeer

ANKIT KUMAR

S/o

Sh. Anil Chauhan

Sultanpur

ANSHUL

S/o

Sh. Anup

ANURAG

S/o

Sh. Balwan Singh

Surheti

ASHISH

S/o

Sh. Girdhari

DINESH KUMAR

S/o

Sh. Subhash Chand

Nangal Harnath

HITESH

S/o

Sh. Harbilash

KULDEEP

S/o

Sh. Sansar

Khatod

PRIYANSHU

S/o

Sh. Rakesh

PUNIT

S/o

Sh. Naresh

RAHUL

S/o

Sh. Ashok

RAJNEESH

S/o

Sh. Ramesh Kumar

Bhagdana

RISHIPAL

S/o

Sh. Mahesh Kumar

Kakrala

UMENDER

S/o

Sh. Dharmender Singh

Budeen

VIKRANT

S/o

Sh. Bikram

VINAY

S/o

Sh. Vijay Pal

VINEET

S/o

Sh. Sajjan

VISHAL

S/o

Sh. Rajesh