NTSE Stage-I SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in NTSE Stage-I Result-2020-21

raksha

NAMAN YADAV

F/Name

NARENDER KUMAR

raksha

VIVEK

F/Name

MR. SHAILENDER

raksha

ADITI GUPTA

F/Name

MR. DINESH GUPTA

raksha

KATYAYANI

F/Name

MR. RAMANAND

raksha

PARAM

F/Name

MR. BIKRAM JEET

raksha

PRADYUN YADAV

F/Name

MR. PANKAJ YADAV

raksha

HARSH GERA

F/Name

MR. ANIL GERA

raksha

RONIT YADAV

F/Name

MR. DINESH KUMAR

raksha

RISHITA YADAV

F/Name

MR. ATAM PARKASH YAD

raksha

KUNAL

F/Name

MR. SUBHRAM

raksha

BHAWESH RAO

F/Name

MR. VINOD KUMAR

raksha

HARSHVARDHAN

F/Name

MR.RAJ KUMAR

raksha

PRIYANSHU

F/Name

MR. SATPAL

raksha

VERSA

F/Name

MR. MAHESH KUMAR

raksha

SAUMYA YADAV

F/Name

MR. RAJEEV

raksha

MANISHA

F/Name

MR. UMED SINGH

raksha

VAIBHAV

F/Name

MR. JAIPAL SINGH

raksha

SHREYA

F/Name

MR. MANOJ KUMAR

raksha

LAVNEET

F/Name

MR. NAVIN KUMAR

raksha

JATIN

F/Name

MR. RAJESH KUMAR

raksha

F/Name

NTSE Stage-II SELECTIONS

CONGRATULATIONS - RPSians once again create history in NTSE Stage-II Result-2020-21

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name

raksha

F/Name